img1465387453470

ใหม่!  ระบบแจ้งเตือน แจ้งสถานะผ่านหน้า facebook page ไว้ดูเองหรือให้ลูกค้าดูก็ได้

ดูตัวอย่างของเราเอง Click


ใหม่!!  วัดอุณหภูมิภายในตู้สินค้า แบบ Real-Time online 


ระวัง!! ถูกหลอกติด GPS ที่ไม่ได้เชื่อมข้อมูลเข้าไปยังกรมการขนส่งฯเราได้ทดสอบระบบอ่านใบขับขี่จากกรมขนส่งฯ ได้ทุกประเภท 100%

* ใบขับขี่ตัวอย่าง ได้รับการสนับสนุนจากกรมการขนส่งทางบก *


tk001


artwork

ระบบติดตามรถ


 thaigps@thaigps.com © CCM Systems 2013