เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน,

ตามที่ขณะนี้พวกเรากำลังประสบปัญหา การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด 19 ซึ่งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนี้มีผลกับธุรกิจและชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคน

บริษัท ซีซีเอ็ม ซิสเต็มส์ จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะปลอดภัยจากวิกฤตินี้ บริษัทฯขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯจะไม่มีการหยุดดูแลหรือบริการข้อมูลไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรืองาน Realtime Service และยังคงดำเนินการต่อไปจนกว่าจะมีคำสั่งจากรัฐบาล พร้อมได้เตรียมระบบให้พนักงานทำงานได้จากบ้านพัก ขอให้ทุกท่านมั่นใจได้ว่าบริษัทฯได้มีการตรวจสอบและดูแลระบบบริการทั้งหมด Online รวมถึงมีทีมงานคอยเฝ้าตรวจสอบระบบ Cloud Server ทั้งหมด เพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับการการทำงานของลูกค้าที่ใช้บริการ

ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า พนักงานของบริษัทเราปลอดภัย เพราะบริษัทฯมีมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดตามมาตรการที่เหมาะสม

บริษัทฯขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากวิกฤตินี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สถานการณ์จะคลี่คลายและกลับมาเป็นปรกติโดยเร็วที่สุด

ขอแสดงความนับถือ

แจ้งเตือน Alert ต่างๆผ่าน LINE

​ตรงเข้ามือถือคุณ